Welkom op DarkRomance.nl

Op deze website kun je kennis maken met het werk van drie enthousiaste Young Adult auteurs die graag buiten de gebaande paden treden. Daar waar de meeste Dark Romanceverhalen zich in een Westerse setting afspelen, vanuit een meisje geschreven worden en de jongen de mysterieuze vreemdeling is, kiezen Hester, Mascha en Saskia voor andere invalshoeken.

De eerste, binnenkort verwachte e-bundel van twee van deze drie auteurs heeft als rode lijn hun passie voor dieren. Een verhaal over levensechte dromen in de gedaante van een wolf die je blijkt te delen met een afstandelijke klasgenote (Dromenland), een over het kunnen versmelten met dieren en de bijkomende gevaren (Grenzeloos) en een over een troep leeuwen die hun dorp tracht te beschermen tegen de dodelijke dreiging van rebellen; hun enige wapens: hun tanden, klauwen en deels menselijke verstand (Verscheurd).

Meer verhalen, met andere samenhang en van verschillende lengtes, zullen in de toekomst volgen. Het eerste verhaal voor de tweede e-bundel wordt al voorgesteld op de pagina Hart van goud.

Nieuwsgierig? Houd DarkRomance.nl in de gaten
Reeds hongerig naar leesvoer? Op de pagina’s van de verhalen staan korte leesfragmenten en het verhaal Dromenland is al op papier verkrijgbaar in de bundel Ontluikende liefde.

Met grauwende groet,

Hester Stasse, Mascha Schoonakker en Saskia van Oostenrijk.